top of page

Belangrijke zaken vooraf

We hebben een aantal belangrijke punten op een rijtje gezet. Lees deze punten zorgvuldig door, zodat je goed voorbereid op de eerste afspraak komt en kennis genomen hebt van de eventuele risico's. 

Voorbereiding en kledingadvies

 • Bij individuele paardencoaching en workshops is het handig om jezelf al voor te bereiden, aan welke wens of welk doel wil jij samen met de paarden en de paardencoach werken tijdens de sessie? Dit mag je alvast voor jezelf formuleren. Sowieso komt deze vraag uitgebreid aan bod tijdens de 1e kennismakingssessie.

 

 • Coachingsessies bij Lente coaching zijn gericht op deelnemers die fysiek en psychisch voldoende sterk en veerkrachtig zijn om na een sessie zelfstandig verder te gaan. Neem bij twijfel vooraf contact op, zodat we samen een inschatting kunnen maken.

 • We werken in een paddock met pony’s, het is van belang om hier rekening mee te houden in je kleding en schoenen keuze:                        

  • Kies voor dichte, stevige schoenen of laarzen, ook als het buiten warm weer is. Open schoenen zoals slippers of sandalen zijn niet toegestaan in verband met de veiligheid. Ondanks dat onze pony’s heel lief zijn, kunnen ze altijd op je teen stappen, wat met open schoenen vervelende gevolgen kan hebben.                              

  • Kies voor kleding die vies zou mogen worden. Wanneer je in de buurt van paarden bent, gaan je kleren hier ook vaak naar ruiken, houd hier rekening mee als je vervolgens nog naar een afspraak wilt.​​

Lente Coaching_6833.jpg
Lente Coaching_6671.jpg
Lente Coaching_6671.jpg

Algemeen en risico- acceptatie

 • Tijdens de sessies ben je als deelnemer zelf verantwoordelijk voor jouw welzijn. Geef zelf duidelijk aan wanneer je je niet prettig of niet veilig voelt of waar je behoefte aan hebt. Wij willen je graag van dienst zijn, echter is het belangrijk dat je zelf je grenzen en wensen aangeeft.
   

 • Bij minderjarige deelnemers vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Lente coaching voor dergelijke aanspraak door of namens de minderjarige deelnemer.
   

 • Vooraf, tijdens en na een sessie kunnen deelnemers altijd informatie inwinnen of overleggen.
   

 • Opdrachtgever en/of deelnemer is op de hoogte en accepteert het risico dat inherent is aan het omgaan met paarden. Is zich bewust en accepteert het risico wat voortvloeit uit de omgang met het paard en de daarmee samenhangende onberekenbaarheid. Paarden zijn prooidieren en kunnen schrikken tijdens een sessie. Ze kunnen onverwachte bewegingen/sprongen maken en daardoor deelnemers per ongeluk omver lopen, trappen of bijten. Deze risico’s met paarden kunnen plaatsvinden vooraf, tijdens en na de sessie.
   

 • Deelnemers worden geïnstrueerd over de wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de activiteiten in alle gevallen de instructies van de coach op te volgen.
   

 • Het betreden van het terrein geschiedt op eigen risico. Lente coaching sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal of beschadiging van goederen.
   

 • Door op het terrein te verblijven tijdens een sessie verklaart opdrachtgever of deelnemer zich uitdrukkelijk akkoord met bovenstaande punten.

bottom of page